BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRA CỨU THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2020
XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Bạn phải nhập số chứng minh thư hoặc thể căn cước
Ghi chú: Thí sinh xem thêm thông báo nhập học tại đây.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT.