BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

TRA CỨU KẾT QUẢ THÍ SINH TỐT NGHIỆP THPT 2020 XÁC NHẬN NHẬP HỌC

VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NĂM 2020
Bạn phải nhập Số báo danh dự thi


Ghi chú: Thí sinh xem thêm thông báo điểm sàn tại đây.
Phát triển bởi Trung tâm CNTT.